ท่านมีความต้องการให้ อบต.นายาง จัดฝึกอบรมอาชีพใด
การสานตะกร้าพลาสติก ( 5 )
12.50%
การทำเบเกอรี่ ( 5 )
12.50%
การทำขนมไทย ( 25 )
62.50%
การทำอาหารไทย ( 4 )
10.00%
การเย็บกระเป๋าผ้า ( 1 )
2.50%