หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง
วิสัยทัศน์ อบต.นายาง
“ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ”
นางสาวอรินทร์ยา ถาวรรณา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง
องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง
อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
1
2
3
 

 

น้ำตกแม่ปู  
 

กระเป๋าพลาสติก
 
 
 
 
 
 
  ตำบลนายางมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน อย่างเพียงพอ เนื่องจากมีแนวสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านตอนกลางของตำบล
 
 
 
  หมู่ 1 - หมู่ 10 มีโทรศัพท์สาธารณะทุกหมู่บ้านและมีเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้บริการทุกระบบครอบคลุมในพื้นที่ของตำบลนายาง
 
 
 
 
ระบบประปาของหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง