หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายจักรพันธ์ พันธุ์พัฒน์
ผุ้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
โทร : 0818811979
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางพัธนันท์ คุ้มศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 064-8412865
นางสาวอรกัณญา ทองกูล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0924239778
นายจักรพันธ์ พันธุ์พัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0818811979
นางพัธนันท์ คุ้มศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 0648412865