หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(รอบ 6 เดือน) [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการปราบปรามการทุจริต [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563 [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานผลการปราบปรามการทุจริต [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
  (1)